ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า 40% อย่างเป็นทางการ Share this
EV Trends
โหมดการอ่าน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า 40% อย่างเป็นทางการ

Paknam536
โดย Paknam536
โพสต์เมื่อ 04 พฤษภาคม 2565

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดอากรศุลกากรรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการถึง 40% ภาครัฐดัน ส่งเสริมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ ได้รับสิทธิทันทีวันนี้


ประกาศลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า

3 พฤษภาคม 2565 กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศราชกิจจานุเบกษา  เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศให้ลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสูงสุด 40% ประกาศใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

ส่วนลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท

รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้ได้รับการลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรดังต่อไปนี้

  1. ผู้นำเข้ารถยนต์ ที่ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้ว ยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระไม่เกินร้อยละ 40 ให้ได้รับการยกเว้นอากร
  2. ผู้นำเข้ารถยนต์ ที่ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้ว ยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระมากกว่าร้อยละ 40 ให้ได้รับการลดอัตราอากรลงอีกร้อยละ 40
  3. ผู้นำเข้ารถยนต์ ที่ไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ให้ได้รับการลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 40

 

 

รถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาแพงกว่า 2,000,000 บาท

รถยนต์ไฟฟ้าที่มีความจุแบตเตอร์รี่มากกว่า 30 kWh ขึ้นไป และมีราคาขายปลีกแนะนำมากกว่า 2,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 7,000,000 บาท ให้ได้รับการลดอัตราอากรหรือ ยกเว้นอากร ดังนี้

  1. ผู้นำเข้ารถยนต์ ที่ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้ว ยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระไม่เกินร้อยละ 20 ให้ได้รับการยกเว้นอากร
  2. ผู้นำเข้ารถยนต์ ที่ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้ว ยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระมากกว่าร้อยละ 20 ให้ได้รับการลดอัตราอากรลงอีกร้อยละ 20
  3. ผู้นำเข้ารถยนต์ ที่ไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ให้ได้รับการลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 60

ราชกิจจานุเบกษา ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า

ราชกิจจานุเบกษา ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า

 

 อ่านเอกสารฉบับจริงได้ ที่นี่

 

Autospinn เว็บไซต์รายงานข่าวรถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ เช็ควันเปิดตัวรถใหม่ ราคารถ ตารางผ่อน และรีวิวรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยทีมงานมืออาชีพ

ซื้อ-ขาย รถมือสอง ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยชัวร์ ต้องที่ ตลาดรถ One2car


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ