วิธีต่อใบขับขี่ 2563 ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง Share this

วิธีต่อใบขับขี่ 2563 ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 07 February 2563

วิธีต่อใบขับขี่ 2563 ใบขับขี่รถยนต์หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อล่วงหน้าได้กี่วัน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง สรุปขั้นตอนทุกอย่างที่ต้องรู้ก่อนไปต่อใบขับขี่


วิธีต่อใบขับขี่ 2563 ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

Autospinn ได้สรุป วิธีต่อใบขับขี่ 2563 ว่าการต่อใบขับขี่นั้น มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง รวมทั้งการเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ตลอดจนระยะเวลาที่ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วันมาให้ในบทความนี้

วิธีต่อใบขับขี่ 2563

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่วัน

คำถาม

ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร จึงจะสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้

ตอบ

ต่อใบขับขี่ชั่วคราว เป็น 5 ปี  สามารถต่อล่วงหน้าได้ 60 วัน ต่อใบขับขี่ 5 ปี  เป็น 5 ปี  สามารถต่อล่วงหน้าได้ 90 วัน

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่วัน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

คำถาม

ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า ทำได้ที่ใด อย่างไรบ้าง (กรณีกทม. และต่างจังหวัด) 

ตอบ  

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการต่ออายุปกติ สามารถขอต่ออายุได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณี ต่อใบขับขี่ชั่วคราว เป็น 5 ปี

หลักฐานประกอบคำขอต่อใบขับขี่

 1. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการขอต่อใบขับขี่

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 3. ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 4. ทดสอบสายตาทางลึก
 5. ทดสอบสายตาทางกว้าง
 6. ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
 7. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30น.) / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ
กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน
กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

กรณี ต่อใบขับขี่ 5 ปี  เป็น 5 ปี  
หลักฐานประกอบคำขอต่อใบขับขี่

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนการดำเนินการขอต่อใบขับขี่

 1. จองคิวอบรมผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue 
 2. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 4. ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 5. ทดสอบสายตาทางลึก
 6. ทดสอบสายตาทางกว้าง
 7. ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
 8. อบรม 1 ชั่วโมง
 9. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. )  / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ
กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์

 

ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำถาม

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี ) ตัองใช้เอกสารอะไร มีขั้นตอน และค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ใช้เวลานานไหม หรือต้องอบรม ต้องขับรถในสนามทดสอบเหมือนตอนทำใบขับขี่ครั้งแรกหรือไม่

ตอบ  ขั้นตอนเหมือนที่ตอบ เรื่อง  ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่ 2563

 • ค่าธรรมเนียม  505 บาท สำหรับการต่อใบขับขี่

 

ใบขับขี่รถยนต์หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

คำถาม

หากใบขับขี่หมดอายุ ตัองต่อใบขับขี่ในระยะเวลาเท่าไร

ตอบ  

 • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
 • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์

ทั้งหมดนี้คือ วิธีต่อใบขับขี่ 2563 ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

#Autospinnกราฟฟิก (ที่มาข้อมูล กรมการขนส่งทางบก)

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ