เกรท วอลล์ มอเตอร์ จับมือ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” Share this

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จับมือ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”

วรัญญู ยอดพรหม
โพสต์เมื่อ 18 August 2565

 เกรท วอลล์ มอเตอร์ สานต่อความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) ในการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยานยนต์พลังงานใหม่เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย (xEV Leader) ที่พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศพร้อมทั้งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของประเทศสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐและเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน


gwm

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ มร. หวาง ลี่ผิง อัครราชทูตพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมี มร. เอลเลียต จาง ประธานอาเซียน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย มร. ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม ณ GWM Experience Center ไอคอนสยาม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอขอบคุณ เกรท วอลล์ มอเตอร์ สำหรับความเชื่อมั่นในการลงทุนและการขยายตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมมือกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งยังผลักดันประเทศไทยให้เดินหน้าสู่การเป็นธรรมาภิบาลคาร์บอน โดยวางแผนสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวด้วยยานยนต์พลังงานใหม่เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังมุ่งหวังต่อยอดไปสู่การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในภูมิภาคต่างๆ (Unseen New Series) เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับประเทศ ในโอกาสนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไป”

มร. เอลเลียต จาง ประธานอาเซียน เกรท วอลล์ มอเตอร์ กล่าวว่า “ตั้งแต่เราเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราเน้นย้ำพันธกิจหลัก “In Thailand For Thailand” หรือการเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศไทยและเพื่อคนไทย ในปีที่ 2 ของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะยังคงยึดมั่นในพันธกิจนั้นและเดินหน้าส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคชาวไทยด้วยผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าและบริการคุณภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ผนึกกำลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่สำหรับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการดูแลสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ในสื่อและช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมของพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยยานยนต์พลังงานใหม่อย่างรอบด้าน นอกจากนี้ เราจะต่อยอดความร่วมมือนี้ในอนาคตเพื่อสร้างกิจกรรมอันหลากหลายในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทยกับภารกิจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในระยะยาวภายใต้โครงการ GWM Initiative ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม เสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีพันธกิจในการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการขยายฐานตลาดคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวแบบสมดุล กล่าวคือเน้นย้ำเรื่องการลดละการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้สานต่อความร่วมมือกับ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วางแผน และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยยานยนต์พลังงานใหม่ ในโอกาสนี้ ททท. จะทำงานร่วมกับบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการเดินทางท่องเที่ยวให้ก้าวสู่ธรรมาภิบาลคาร์บอนหรือการบริหารจัดการมลภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต และขอขอบคุณ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีมาโดยตลอด”

ทั้งนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้สนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยเหนือระดับและนวัตกรรมล้ำสมัยทั้ง All New HAVAL H6 Hybrid SUV และ All New HAVAL JOLION Hybrid SUV ให้กับโครงการต่างๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ BCG Road Trip เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์ภาคกลาง, YEC Green Road Trip เชื่อมความสัมพันธ์ภาคกลาง-ภาคตะวันออก, Green Road Trip ข้ามถิ่นแผ่นดินอีสาน และ Green Road Trip ข้ามถิ่นหรอยแรงแหล่งใต้ เป็นต้น ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการ “GWM Life Road Trooper ขับสนุกสุดใจเที่ยวไปให้สุดทาง” ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์พลังงานทางเลือกอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างแพร่หลายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก” (Global Intelligent Technology Company) มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอัจฉริยะที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเดินทางที่สะอาด ปลอดภัย และสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคชาวไทย แต่ยังยึดมั่นให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมและยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย และพร้อมที่จะยืนหยัดเป็นอีกหนึ่งกำลังและแรงใจเคียงข้างผู้บริโภคและสังคมไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไป

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ ตรวจสอบราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ไปกับ Autospinn 

ค้นหารถมือสองทุกรุ่น ทุกแบบ ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียด และราคารถมือสองได้ที่ ตลาดรถ One2car

 

 

 


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ