วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู รับมาตรฐาน EURO5 ลด PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม Share this

วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู รับมาตรฐาน EURO5 ลด PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม

Pakkawat Unchalee
โพสต์เมื่อ 28 February 2567

วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู เปิดแล็ปทดสอบเคมีกำจัดไอเสีย AdBlue® รับมาตรฐาน EURO 5 ลดก๊าซพิษและ PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโลกได้จริง พร้อมใช้ทั่วไทย!


DasBlue ร่วมมือกับ วิศวะฯ มหิดล ในการทดสอบ AdBlue® ในไทย

DasBlue ร่วมมือกับ วิศวะฯ มหิดล ในการทดสอบ AdBlue® ในไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม  AdBlue®  by DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์ รถบรรทุกและเครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับสูง EURO5/6/7 มลพิษต่ำและถูกติดตั้งระบบบำบัดไอเสียจากโรงงานผู้ผลิต

AdBlue®

AdBlue®  ทำหน้าที่แปลง NOx (ไนโตรเจนออกไซด์) ในไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต์ดีเซลให้กลายเป็นไนโตรเจนและไอน้ำ ซึ่ง NOx เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและเป็นสาเหตุการก่อให้เกิดหมอกพิษปกคลุมในเมืองใหญ่ทั่วโลกรวมถึงกรุงเทพมหานคร ทั้งยังเป็นสาเหตุของโรคหอบหืดและภูมิแพ้

การร่วมมือครั้งสำคัญนี้ เป็นการทดสอบสารเคมีกำจัดไอเสีย AdBlue® ที่ผลิตในประเทศไทย โดย DasBlue ให้ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO22241 เพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมต่อโลก พร้อมใช้ทั่วไทย

วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู รับมาตรฐาน EURO5 ลด PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกิติธัช มนตรีโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้มีการเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL ที่ใช้ในการทดสอบสารเคมีบำบัดไอเสียเพื่อแสดงคุณภาพของน้ำยาเคมี AdBlue ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัท ดาสท์บลู จำกัด และทำการทดสอบคุณภาพโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมมีการจัดเสวนาถึงความจำเป็นในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพอากาศในเมืองหลวง โดยมีผู้ดำเนินรายการ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกร ผู้ประกาศ ​Content Creator ชื่อดัง

เพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อประชาชนให้เข้าใจถึงมาตรฐานยูโร 5 สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและรถยนต์ขนาดใหญ่ ได้แก่ รถกระบะ รถบัส และรถบรรทุก ทั้งที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เริ่มประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาซึ่งทำให้รถที่มีเครื่องยนต์ดีเซลจดทะเบียนใหม่ต้องผ่านมาตรฐานไอเสีย EURO 5

ซึ่งสารเคมีกำจัดไอเสียเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้การบังคับใช้ EURO 5 มีประสิทธิภาพในการกำจัดไอเสีย และ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด คือ โรงงานผลิตแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้ผ่านมาตรฐาน ISO22241 ทดแทนการนำเข้าจากยุโรป

มาตรฐาน EURO 5 เข้มงวดขึ้นอย่างไร?

มาตรฐาน EURO 5 เข้มงวดขึ้นอย่างไร?

นาย กิติธัช มนตรีโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด เผยว่า มาตรฐานยูโร หรือ EURO ที่เป็นการควบคุมมลพิษจากสหภาพในยุโรปที่ได้มีการวางมาตรการในการควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 โดยนับเป็นมาตรฐานยูโร 1 (EURO 1) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งมีการควบคุมยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการเผาไหม้ไม่ให้มีมลพิษเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด และมีมาตรฐานการควบคุมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

นั่นจึงทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ปล่อยมลพิษออกมาน้อยที่สุด มีการแบ่งออกเป็นประเภทและขนาดของเครื่องยนต์ จนมีการพัฒนาเครื่องยนต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นฐานได้มีการวัดสารเคมีต่างๆ ดังนี้

  • คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
  • สารไฮโดรคาร์บอน (HC)
  • สารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
  • สารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM)

วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู รับมาตรฐาน EURO5 ลด PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม

โดยมาตรฐานยูโร 5 ที่มีการบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เครื่องยนต์ดีเซลยูโร 5 ต้องมีค่าต่างๆ ไม่เกินค่าดังนี้เป็นต้น

  • คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ต้องไม่เกิน 0.5 กรัม/กม.
  • สารไฮโดรคาร์บอน และ สารไนโตรเจนออกไซด์ (HC+NOx) ต้องไม่เกิน 0.23 กรัม/กม.
  • สารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ต้องไม่เกิน 0.18 กรัม/กม.
  • สารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) ต้องไม่เกิน 0.005 กรัม/กม.

ทั้งนี้มาตรฐานยูโร 5 (EURO 5) เพิ่มความเข้มงวดของการปล่อยฝุ่นละอองจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นอย่างมาก โดยรถยนต์ดีเซลทุกคันต้องติดตั้งตัวกรองฝุ่นละออง ส่วนข้อจำกัด NOx ก็เข้มงวดมากขึ้นเช่นกัน (โดยต้องลดลง 28% เมื่อเทียบกับ EURO 4) และเป็นครั้งแรกที่มีการจำกัดปริมาณฝุ่นละออง

การกำหนดค่ามาตรฐานไอเสีย (มาตรฐานยูโร) ที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มในการบังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 (EURO 6) ในอนาคตอันใกล้นี้ 

การจัดงานในครั้งนี้จึงนับเป็นความสำเร็จของ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด ในการเป็นทั้งผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม AdBlue®  by DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์ รถบรรทุกและเครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับสูง EURO5/6/7 มลพิษต่ำ

ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทดสอบเคมีบำบัดไอเสีย AdBlue® รองรับมาตรฐานไอเสีย EURO 5 ต่อสื่อมวลชนและผู้สนใจ AdBlue® เป็นสารเคมีที่ใช้ในการฉีดในระบบไอเสียเพื่อกำจัดก๊าซพิษ NOx ซึ่งทำลายระบบทางเดินหายใจ และเป็นสาเหตุหนึ่งของการกำเนิด PM2.5 นอกจากนี้ระบบ DPF ยังช่วยกำจัดเขม่าควันดำซึ่งจะทำให้ท้องถนนไทยสะอาดปลอดเขม่าดำที่ลอยอยู่ในอากาศที่เราหายใจอีกด้วย

วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู รับมาตรฐาน EURO5 ลด PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม

ทางด้าน รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การร่วมลงนามระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่แสดงถึงบทบาทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

โดยในครั้งนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการเพื่อทดสอบคุณภาพสารเคมีบำบัดไอเสีย AdBlue ผ่านการสนับสนุนของบริษัท ดาสท์บลู จำกัด โดยการ ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะยึดตามมาตรฐานสากล ISO22241 เพื่อแสดงถึงมาตรฐานของคุณภาพสินค้า


อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รีวิวรถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ เช็คราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้ที่ Autospinn.com

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์ ต้องที่ ตลาดรถมือสอง One2car ซื้อรถง่าย ขายรถไว ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ