OR พร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน Share this
EV Trends
โหมดการอ่าน

OR พร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Paknam536
โดย Paknam536
โพสต์เมื่อ 25 August 2565

OR จัดงาน Inclusive Growth Days empowered by OR ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ฉายภาพความเปลี่ยนแปลงจากโลกแห่งยานยนต์สันดาปสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า


Inclusive Growth Days empowered by OR

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ดำเนินธุรกิจที่หลาย ๆ คนรู้จักกันดีกับ พีทีที สเตชั่น สถานีบริการน้ำมันครบวงจรที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ เนื่องจากมีความเพรียบพร้อมในเรื่องความสะดวกสบายด้วยบริการต่าง ๆ มากมายภายในพื้นที่ นอกจากการจำหน่ายน้ำมันด้วย ไม่ว่าจะเป็น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ Café Amazon ศูนย์บริการรถยนต์ ฯลฯ

ล่าสุด OR จัดงาน Inclusive Growth Days empowered by OR ได้มีการเผยโฉมหน้าของทุกบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ แม้ทุกคนจะทราบกันดีว่า OR มีธุรกิจที่เด่นมาก ๆ นั่นคือสถานีบริการน้ำมัน แต่ในอนาคตอันไม่ไกลนับจากนี้นั้น ทิศทางของโลกกำลังหมุนไปหาสู่ยุคแห่งพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น โดยหลาย ๆ ประเทศเริ่มมีการหันมาใช้พลังงานสะอาดกันมากขึ้น ซึ่งพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้นั่นก็คือ "พลังงานไฟฟ้า" นั่นเอง เพราะการใช้พลังงานไฟฟ้านั้นไม่ได้มีการปล่อยมลภาวะออกมา

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวเปิดงานในวันที่ 23 ก.ค. 65 ธีม “Seamless Mobility” การเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ  โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของทิศทางพลังงานในอนาคตและยานยนต์ไฟฟ้าที่มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และในประเทศไทย

เพราะการใช้พลังงานในปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้เชื้อเชื้อเพลิงฟอสซิลค่อนข้างสูงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขยายวงกว้างไปจนถึงเรื่องอุบัติภัยต่าง ๆ ที่ไม่มีใครคาดคิด รวมทั้งมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงคนรุ่นหลัง การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานไปสู่พลังงานที่สะอาดขึ้นอย่างไร้รอยต่อนั้นย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำพาความเปลี่ยนแปลงแบบ Inclusive มาช่วยสร้างการเติบโตร่วมกันกับผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมั่นคง” 

 

 

From Gas to Green พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

ระหว่างทางก่อนจะผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้นั้น เรามีรูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ฯลฯ แต่ในประเทศไทยเองนั้น รูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานมากที่สุด ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ จากฟอซซิล ซึ่งยังมีมลภาวะจากการผลิตอยู่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อันเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ก็ได้ริเริ่มการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สังคมไทย มีการใช้งานพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ริเริ่มการนำร่องการใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ Micro Grid เพื่อให้เป็นตัวอย่างสำหรับประชาชนในท้องถิ่นให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ว่ามีดีอย่างไร

นอกจากนี้ ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ก็มีการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากบ้านเรือนด้วย ช่วยทำให้เจ้าของบ้านที่มีโซล่าเซลล์ลดค่าใช้จ่ายได้พลังงานได้เป็นอย่างดี

 

 

สมฤดี จากบ้านปูให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า “มนุษย์ไม่ได้เลิกใช้ฟืนเพราะฟืนหมดโลก แต่มนุษย์เลิกใช้ฟืนเพราะเราพบพลังงานที่ดีกว่า แต่ในทุกการเปลี่ยนผ่านย่อมต้องใช้เวลา จากที่เราใช้พลังงานฟอสซิลกันมายาวนาน วันนี้เราพบพลังงานที่ “สะอาดขึ้น” เราจึงเลือกที่จะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน นั่นคือสิ่งที่บ้านปูกำลังทำอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ซึ่งการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้เราได้มีพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน เพื่อให้โลกของเราสะอาดขึ้นด้วยมือของเราทุกคน” 

วรวัฒน์ ผู้บริหารจาก GPSC ได้ให้มุมมองว่า “ในตอนนี้ถือว่าเรากำลังอยู่ในปฐมบทของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในการร่วมกันเปลี่ยน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน สิ่งที่ผมอยากจะฝากคือ เรื่องของภาวะโลกร้อนนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว หากภาวะโลกร้อนเกิดผลกระทบที่รุนแรงขึ้นมาวันหนึ่ง ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับ 9 ของโลกและจะมี GDP ติดลบ 40% ซึ่งเทียบได้กับการเกิดสถานการณ์ Covid-19 เป็นเวลา 4-5 ปีติดต่อกัน การให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบภาวะโลกร้อนจึงเป็นเรื่องจำเป็น”

 

 

“หนึ่งในพลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เลยในตอนนี้ก็คือ พลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนผ่านมาใช้ Solar Rooftop จะมีส่วนช่วยทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกลง ซึ่งเราประเมินว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 15-20% นั่นหมายความว่า ผู้ใช้จะสามารถคืนทุนค่าติดตั้งได้ภายในระยะเวลา 5-6 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากในบ้านของตัวเอง” บุญมา ผู้บริหารจาก OR

 

 

The World of EV

กระแสการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าของโลก เติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะประเทศโซนยุโรปและประเทศจีนที่เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลก ก็มีอัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าที่สูงมาก ประกอบกับนโยบายรัฐบาลประเทศชั้นนำเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่สนับสนุนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า และมีการออกข้อระเบียบต่าง ๆ เพื่อทำให้รถยนต์สันดาปที่ถูกสร้างออกมาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น แต่สุดท้ายแล้วการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นแหล่งพลังงานย่อมมีมลภาวะอยู่ดี แตกต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีมลภาวะใด ๆ ขณะใช้งาน ทำให้มันได้รับการผลักดันจากรัฐบาลของประเทศชั้นนำ

ประเทศไทยเองก็เช่นกัน รถยนต์ไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนการใช้งานจากภาครัฐบาล โดยประเทศไทยของเรามีทั้งมาตรการเงินอุดหนุนมูลค่ารถยนต์ไฟฟ้าถึง 150,000 บาท/คัน รวมไปถึงส่วนลดภาษีสรรพสามิตร จาก 8% เหลือ 2% ส่งผลให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยใกล้เคียงกับราคารถยนต์ในต่างประเทศเลย ประกอบกับสภาวะน้ำมันแพงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวจุดระเบิดทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

การเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เห็นได้จากงาน Motor Show 2022 ที่ผ่านมา รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม จนส่งผลให้รถยนต์ในกลุ่มแมสได้รับยอดจองแบบถล่มทลายจนต้องปิดรับจองรถยนต์กันไปแล้วหลายรุ่นด้วยกัน ทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นกำลังได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานชาวไทยอย่างรวดเร็ว

 

 

การเคลื่อนที่แบบไร้รอยต่อ

นอกจากการบรรยายด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนั้น ทาง OR ยังได้นำเสนอนวัตกรรมที่รองรับยุคเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาป สู่รถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงสิ้นสุดการใช้งาน โดยการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์เหมือนกัน ทว่ารูปแบบพลังงานที่ใช้แตกต่างกัน รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกันด้วย

OR จึงมองเห็นโอกาสนี้ในการจับมือกับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้โลกหมุนเข้าสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้า และทุกธุรกิจต่าง ๆ ต้องเติบโตร่วมกันไปได้ด้วย ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปแล้ว ยังช่วยโลกด้วย

ก่อนเริ่มต้นครอบครองรถยนต์นั้น หลาย ๆ คนคงจะไปขอทดลองขับตามโชว์รูมต่าง ๆ แต่ EVme จะมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณสามารถตอบคำถามกับตัวเองได้ตรงจุดมากกว่าว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นเหมาะกับคุณอย่างไร ด้วยบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสักคันหนึ่ง

 

 

และเมื่อคุณมีรถยนต์ไฟฟ้าในครอบครองแล้ว OR เองก็เป็นหนึ่งในผู้ผลักดันระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วย ส่งผลให้ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ไร้รอยต่อ ด้วยโครงข่าย พีทีที สเตชั่น ที่จะเป็นจุดแวะพักที่สำคัญในทุกการเดินทางของคุณ ด้วยร้านค้าและบริการต่าง ๆ ที่อยู่ภายในสถานีบริการ

EV Station PluZ บริการด้านพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีสลับแบตเตอร์รี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ OR นำมารองรับความต้องการผู้บริโภค ที่มีการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

ศูนย์บริการรถยนต์ และดูแลรักษารถยนต์ FIT Auto ที่พร้อมให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าแล้วในวันนี้ มาพร้อมกับ NETA แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า และ PTT Lubricants ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้า และรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต

 

 

FIXX แอพพลิเคชั่นรวมรวมสินค้าและบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงยานยนต์ครบวงจร

 

 

Carsome แพลตฟอร์มซื้อขายรถมือสองครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อคุณใช้รถยนต์จนถึงจุดที่ต้องการเปลี่ยนใหม่แล้ว ก็สามารถมาขายได้ที่ Carsome ได้เลย

 

 

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ ตรวจสอบราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ไปกับ Autospinn 

ค้นหารถมือสองทุกรุ่น ทุกแบบ ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียด และราคารถมือสองได้ที่ ตลาดรถ One2car

 


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ