รู้ก่อนสร้างจะได้ไม่ต้องทุบ! กับ “กฎหมายโรงจอดรถหน้าบ้าน” Share this
Lifestyle
โหมดการอ่าน

รู้ก่อนสร้างจะได้ไม่ต้องทุบ! กับ “กฎหมายโรงจอดรถหน้าบ้าน”

Nirin P.
โดย Nirin P.
โพสต์เมื่อ 12 September 2566

นอกจากเรื่องของขนาดที่จอดรถและความสะดวกสบายในการใช้งานแล้ว “กฎหมายโรงจอดรถหรือที่จอดรถ” ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณจะต้องศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ให้เข้าใจ ก่อนที่จะตัดสินใจทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาในภายหลังทั้งในด้านกฎหมายก็ดีหรือปัญหาเกี่ยวกับเชิงโครงสร้างก็ตาม

 

ทั้งนี้การสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าบ้านมีข้อกำหนดทางกฎหมายเช่นเดียวกับการต่อเติมที่อยู่อาศัยหรืออาคาร ซึ่งมีทั้งแบบที่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องขออนุญาต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การดัดแปลงขนาดพื้นบ้าน/การลดหรือการขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อที่น้อยลงหรือมากขึ้น จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน (ไม่ต้องขออนุญาต)
 • การดัดแปลงหลังคาบ้าน/การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้น ซึ่งรวมกันจะต้องไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน (ไม่ต้องขออนุญาต)
 • ส่วนการต่อเติมที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 5 ตารางเมตร ขึ้นไป จำเป็นต้องขออนุญาตจากทางหน่วยงานราชการก่อน

 

ระยะร่นระหว่างแนวเขตที่ดินในการสร้างโรงจอดรถหน้าบ้าน

เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและเพื่อนบ้านโดยรอบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร จึงมีการกำหนดให้การก่อสร้างหรือต่อเติมจะต้องมีระยะห่างระหว่างอาคารและระยะร่นจากรั้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ผนังด้านที่เป็นช่องเปิดประตู หน้าต่าง ที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินมากกว่า 2 เมตร ส่วนผนังที่สูงเกิน 9 เมตร ให้ห่างจากเขตที่ดิน 3 เมตร
 • ผนังที่ไม่มีช่องเปิด(ผนังทึบ) ต้องห่างจากเขตที่ดินมากกว่า 0.50 ม. ยกเว้นได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงแล้วเท่านั้น
 • ขอบเขตตัวบ้านจะต้องไม่เกิน 70% ของที่ดิน ส่วนอีก 30% ที่เหลือสามารถจัดสรรเป็นพื้นที่อื่นๆ ได้ตามสะดวก
 • ระยะห่างชายคาและกันสาด ทั้งสองอย่างจะต้องห่างจากแนวเขตพื้นที่บ้านไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร

 

ขนาดที่จอดรถตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ที่จอดรถ 1 คัน จะต้องมีขนาด 2.40 x 5.00 เมตร (เป็นอย่างต่ำ) และควรเผื่อพื้นที่ด้านข้างและด้านหน้าไว้ 0.70 ม. และ 0.40 เมตร และเพดานควรสูงอย่างน้อย 2.50 เมตร

 

ขนาดมาตรฐานทางลาด

ไม่เกิน 1:8 เช่น ความสูงของพื้นต่างจากถนน 30 ซม. ต้องมีความยาวของทางลาดอยู่ที่ 2.40 ม.

 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จอดรถตามรูปแบบที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ

บ้านเดี่ยว 

หากต้องการให้ขนาดที่จอดรถรองรับการใช้งานรถยนต์ได้ทุกรุ่น ควรมีขนาดอยู่ที่ 2.8 x 5.5 เมตร สำหรับการจอดรถ 1 คัน และสำหรับบ้านไหนที่ต้องการจอดรถ 2 คัน ควรมีขนาดที่จอดรถอยู่ที่ 5 x 5.5 เมตร โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของขนาดพื้นที่บริเวณหน้าบ้าน แต่ไม่ควรที่จะน้อยกว่าขนาดที่เราได้กล่าวไป เพราะอาจจะทำให้การจอดรถนั้นคับแคบและใช้งานได้ไม่สะดวก

ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม    

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ได้ระบุเอาไว้ว่า...ขนาดที่จอดรถตามกฎหมาย ช่องจอดรถขั้นต่ำจะต้องมีขนาดอย่างน้อย 2.4 x 5 เมตร ทำให้ทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮมมีจำนวนรถที่สามารถจอดได้แตกต่างกันไปตามความกว้างดังต่อไปนี้

 • หน้ากว้าง 4 เมตร : สามารถจอดรถยนต์ได้ 1 คัน และยังเหลือพื้นที่สำหรับจอดรถมอเตอร์ไซค์หรือต้นไม้กระถางเล็กๆ ได้ตามสะดวก
 • หน้ากว้าง 5 – 5.7 เมตร : สามารถจอดรถได้ 1 – 2 คัน ขึ้นอยู่กับขนาดของรถยนต์และการออกแบบพื้นที่จอดรถ
 • หน้ากว้าง 6 – 7 เมตร : สามารถจอดรถได้ 2 คัน เนื่องจากมีตัวบ้านที่ค่อนข้างจะใหญ่ จึงทำให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ 2 คัน เพื่อรองรับการใช้งานของสมาชิกภายในบ้าน
 • หน้ากว้าง 8 – 10 เมตร : สามารถจอดรถได้สูงสุดถึง 3 คัน ทั้งนี้บางโครงการได้ออกแบบให้มีที่จอดรถมาแค่ 2 คัน ส่งผลให้ผู้พักอาศัยสามารถจอดรถยนต์ได้แบบสบายๆ ไม่ต้องเบียดกัน แถมยังมีพื้นที่เหลือเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกด้วย

คอนโด
 1. กฎหมายที่จอดรถในคอนโดที่คำนวณตามพื้นที่การใช้สอย

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 คอนโดมิเนียมจัดอยู่ในประเภทของ “ที่อยู่อาศัยรวม” หรือ “อาคารชุด” ซึ่งขนาดที่จอดรถตามพื้นที่ใช้สอย จะถูกแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

 • คอนโดในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ : ห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน/1 ห้อง
 • คอนโดนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ : ห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน/2 ห้อง

2. กฎหมายที่จอดรถในคอนโดที่คำนวณตามขนาดของอาคาร

 • คอนโดในเขตพื้นที่กทม. : ทุกพื้นที่ก่อสร้าง 120 ตารางเมตร จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน
 • คอนโดนอกเขตพื้นที่กทม. : ทุกพื้นที่ก่อสร้าง 240 ตารางเมตร จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน

อีกทั้งในปัจจุบันนี้โครงการคอนโดหลายๆ โครงการก็มีที่จอดรถแบบ 100% ต่อจำนวนยูนิตทั้งหมด ซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัย อีกทั้งโครงการคอนโดที่มีที่จอดรถ 100% ก็มักจะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูง เพราะอย่าลืมว่าพื้นที่จอดรถจะไปเชื่อมโยงกับราคาในการสร้างอาคารของโครงการคอนโดนั่นเอง

 

: รวม 10 คอนโด มีที่จอดรถ 100%

 

และสำหรับใครที่ต้องการเลือกชมโครงการคอนโดทำเลสวย ราคาดี เพื่อเช่าหรือซื้อ คุณก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Propertyhub เว็บไซต์ที่รวบรวมโครงการคอนโดไว้กว่า 4,000 โครงการ ทั่วประเทศ


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ