ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการขนส่งทางบก แก้ไขเพิ่มเติมใบขับขี่ใหม่ Share this

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการขนส่งทางบก แก้ไขเพิ่มเติมใบขับขี่ใหม่

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 10 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2564 


ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการขนส่งทางบก แก้ไขเพิ่มเติมใบขับขี่ใหม่

ที่มาที่ไป จากมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 มีผลให้ไทยต้องอนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว ในการออกใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยให้ใช้แบบใบอนุญาตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อสรุป

สรุปให้เข้าใจง่ายๆ คือ ต่อไปกรมการขนส่งทางบกจะออกใบขับขี่ตามอนุสัญญาเวียนนา เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนด จึงจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมใบขับขี่ใหม่ โดยใบขับขี่ที่ออกไปก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้จนกว่าจะหมดอายุของใบขับขี่นั้นๆ ทั้งนี้ จากประกาศดังกล่าว ส่งผลให้ใบขับขี่ใหม่ จะมีการเพิ่มเติมรายละเอียด อาทิ สัญลักษณ์คนพิการ(ถ้ามี),ข้อจำกัดการใช้(ถ้ามี),เครื่องหมายกาชาด(ถ้ามี) เป็นต้น 

อ่านเพิ่มเติมจากที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/052/T_0005.PDF

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ